NGO Fundamentals project is designed to address subjects such as organizational culture, personal awareness, managing your personal resources, teams & leaders, development & assessment, creating competency based organizational structure, organization management & development, logical framework in operations, communication & information, knowledge & learning, strategic planning, financial management, knowledge transfer and sustainability in youth NGOs.

NGO Fundamentals

EGD tarafından koordine edilen NGO Fundamentals projesi T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir.

NGO Fundamentals projesi projesi gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin orgnizasyonel yapılarını güçlendirerek kurumsal sürdürülebilirliklerine katkı yapmak temelinde geliştirilmiştir. Eğitim faaliyeti 29 Kasım – 5 Aralık 2016 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilen projeye 12 ülkeden 31 kişi katılım gösterdi. Sivil toplum çalışmalarında aktif olan gençlik çalışanlarının katılımcı olarak yer aldığı projemiz eğitim faaliyetinde katılımcılar sivil toplum organizasyonlarının etkisini ve gücünü arttırmaya yönelik kilit konular üzerine farklı çalışmalar ve eğitimler gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşlarında organizasyonel planlama ve buna bağlı konuların işlendiği atölye çalışmalarının yanısıra katılımcılar kendi ülkelerindeki sivil toplum çalışmaları ve bunların toplumdaki etkileri üzerine sunumlar yaparak karşılıklı paylaşımlarda bulundular.

Eğitim faaliyeti boyunca ağırlıklı olarak deneyimsel öğrenme tabanlı interaktif öğrenme yöntemleri kullanılarak yaygın eğitim metotları uygulanmış ve eğitim faaliyeti sonunda katılımcılara youthpass sertifikası verilmiştir.

 

Erasmus+ Programı ile Avrupa’da öğrenme ve iş birliği fırsatları hakkında daha fazla bilgi için:

Türkiye Ulusal AjansıNGO Fundamentals Web

NGO_Fun info pack

NGO Fundamentals Project Results/ Proje Çıktıları

Download 40.93 MB 346 downloads

Üyelik Önkaydı

328

×